МКЦ, Скопје

Поставен е штанд во МКЦ, Скопје со печатен и рекламен матерјал, флаери, банери, плакати, креиран е ѕид на почитување во фоајето, каде посетителите пред да влезат на сасемот, од нашите волонтери примаа почитување, споделуваа пораки на ѕидот, изразуваа почит преку цртеж или текст

Read more
Трибина во Битола

Трибината беше успешно организирана и реализирана од ГЦ Младен Костиќ, АСПЕКТИ, Скопје и општинската организација на Црвениот крст Битола. Подржана од неколку основни и средни училишта од Битола, како и од КПУ Битола. Трибината ја отвори Јан со претставување на фасцилитаторите. Пред почетокот на трибината беше дадена кратка изјава за акцијата, нејзините цели и активности […]

Read more
Работилница во Американ Корнер во Тетово

Спроведена работилница во Американ корнер во Тетово со младинци каде освен значењето на менталното здравје беше истакнато значењето на почитување на различностите и споделено почитување помеѓу себе, соработка со Кортекс

Read more
Успешно реализирана обуката за млади волонтери.

Од 18 до 21 септември ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР „Младен Костиќ“ АСПЕКТИ – Скопје ја реализацираше  обуката на млади волонтери од младинската кампања на говор на почитување наспроти говор на омраза, поддржана од Цивика мобилитас (програма за поддршка на граѓанското општество)  спроведена во Хотел Солферино во Струга.  На оваа обука учесници беа група на млади луѓе, членови […]

Read more
Учество на настанот „Граѓани за промени“ во организација на МЦМС и Цивика мобилитас

На 23 септември во Градскиот парк во Скопје, ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР „Младен Костиќ“ АСПЕКТИ – Скопје ќе учествува на настанот во организација на МЦМС и Цивика мобилитас „Граѓани за промени“,  денови на граѓанските организации. Во духот на приближувањето на граѓанскиот сектор кон својот двигател – граѓаните, Цивика мобилитас го организира третиот Национален форум на кој ќе […]

Read more
Релизирани посети на младински организации во 12 градови низ Р. Македонија

Во текот на месец, јули и август беа посетени повеќе младински организации и општински канцаларии на Црвениот Крст во сите вклучени 12 градови низ Р.Македонија: Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Струга, Прилеп, Охрид, Кавадарци, Куманово, Штип, Кочани и Струмица. Беа реализирани пријатни средби со секретарите на Црвениот Крст и нивни персонал како и со активисти на […]

Read more
Избор на млади волонтери за обука

Во текот на месец, јули беа спроведени средби со пријавените кандидати на Огласот за учество на обуката објавен од 15-30 јуни 2017 година. На огласот се пријавија 25 кандидати од кои беа избрани 16 волонтери од наведените градови низ републиката кои ќе земат учество на обуката која ќе се спроведува од 18-21 септември 2017 во […]

Read more
ОТВОРЕН ПОВИК за обука на волонери во ГЦ МК АСПЕКТИ

Во мај 2017 година ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР „Младен Костиќ“ АСПЕКТИ започна со нова програма под лого СТОП ОМРАЗА во проект на тема: „Младинска кампања за говор на почитување наспроти говор на омраза“ подржан од Цивика мобилитас. Можноста да се биде волонер во ГЦ МК АСПЕКТИ им овозможува на младите активно да се вклучат и да градат […]

Read more
Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram