Успешно реализирана обуката за млади волонтери.

Од 18 до 21 септември ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР „Младен Костиќ“ АСПЕКТИ – Скопје ја реализацираше  обуката на млади волонтери од младинската кампања на говор на почитување наспроти говор на омраза, поддржана од Цивика мобилитас (програма за поддршка на граѓанското општество)  спроведена во Хотел Солферино во Струга.  На оваа обука учесници беа група на млади луѓе, членови […]

Read more
Учество на настанот „Граѓани за промени“ во организација на МЦМС и Цивика мобилитас

На 23 септември во Градскиот парк во Скопје, ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР „Младен Костиќ“ АСПЕКТИ – Скопје ќе учествува на настанот во организација на МЦМС и Цивика мобилитас „Граѓани за промени“,  денови на граѓанските организации. Во духот на приближувањето на граѓанскиот сектор кон својот двигател – граѓаните, Цивика мобилитас го организира третиот Национален форум на кој ќе […]

Read more
Релизирани посети на младински организации во 12 градови низ Р. Македонија

Во текот на месец, јули и август беа посетени повеќе младински организации и општински канцаларии на Црвениот Крст во сите вклучени 12 градови низ Р.Македонија: Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Струга, Прилеп, Охрид, Кавадарци, Куманово, Штип, Кочани и Струмица. Беа реализирани пријатни средби со секретарите на Црвениот Крст и нивни персонал како и со активисти на […]

Read more
Избор на млади волонтери за обука

Во текот на месец, јули беа спроведени средби со пријавените кандидати на Огласот за учество на обуката објавен од 15-30 јуни 2017 година. На огласот се пријавија 25 кандидати од кои беа избрани 16 волонтери од наведените градови низ републиката кои ќе земат учество на обуката која ќе се спроведува од 18-21 септември 2017 во […]

Read more
ОТВОРЕН ПОВИК за обука на волонери во ГЦ МК АСПЕКТИ

Во мај 2017 година ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР „Младен Костиќ“ АСПЕКТИ започна со нова програма под лого СТОП ОМРАЗА во проект на тема: „Младинска кампања за говор на почитување наспроти говор на омраза“ подржан од Цивика мобилитас. Можноста да се биде волонер во ГЦ МК АСПЕКТИ им овозможува на младите активно да се вклучат и да градат […]

Read more
Трибина во Виница

На 17.11.2017 мадинската кампања „Стоп омраза – сподели почит“ беше поддржана и со вечер на поезијата во мотел Александар парк во Виница. На оваа поетска вечер младите поети од СОУ „Ванчо Прке“- Виница дадоа свој придонес преку читање на поезија од познати писатели и истовремено споделуваа пораки на почитување на присутните гости. Со тоа дадоа […]

Read more
Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram