Трибината се одржа во просториите и со волентерите од Црвениот крст во Кичево, каде учествуваа младинци од средите училишта во Кичево.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram