Трибината беше успешно организирана и реализирана од ГЦ Младен Костиќ, АСПЕКТИ, Скопје и општинската организација на Црвениот крст Битола. Подржана од неколку основни и средни училишта од Битола, како и од КПУ Битола. Трибината ја отвори Јан со претставување на фасцилитаторите. Пред почетокот на трибината беше дадена кратка изјава за акцијата, нејзините цели и активности за локална ТВ од Битола.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram