Поставен е штанд во МКЦ, Скопје со печатен и рекламен матерјал, флаери, банери, плакати, креиран е ѕид на почитување во фоајето, каде посетителите пред да влезат на сасемот, од нашите волонтери примаа почитување, споделуваа пораки на ѕидот, изразуваа почит преку цртеж или текст

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram