Во текот на месец, јули беа спроведени средби со пријавените кандидати на Огласот за учество на обуката објавен од 15-30 јуни 2017 година. На огласот се пријавија 25 кандидати од кои беа избрани 16 волонтери од наведените градови низ републиката кои ќе земат учество на обуката која ќе се спроведува од 18-21 септември 2017 во Струга.

Комисија во состав:

 1. Радмила Манчевска
 2. Снежана Андреева
 3. Лидија Попчева

Ги избра следниве учесници:

 1. Ирена Николовска – Скопје,
 2. Тања Димова – Штип,
 3. Тренделина Деари – Гостивар,
 4. Андреј Габровски – Прилеп,
 5. Ивана Лазареска – Кичево,
 6. Вероника Димоска, Струга
 7. Егзона Муртезаи – Струга,
 8. Јан Бекиров – Битола,
 9. Беса Љутфиу – Куманово,
 10. Атанас Ивановски – Кавадарци,
 11. Ангела Органџиска
 12. Иле Матеничарски – Кочани,
 13. Зага Каменчева – Струмица
 14. Маилинда Абази -Тетово.
 15. Андријана Андреева – Скопје
 16. Димо Попчев – Скопје
 17. Димитар Ристовски – Скопје
Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram